Gujarati News

Gujarati News

તા. ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૧ ગુરૂવાર
તા. ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો પૂનમ બુધવાર
તા. ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૪ મંગળવાર
તા. ૧૭ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૨ રવિવાર
તા. ૧૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૧ શનિવાર