Gujarati News

Gujarati News

News of Tuesday, 21st June 2022

સામાજિક ન્‍યાય વિભાગના સંયુકત સચિવ જી.પી.પટેલનો જન્‍મદિન

રાજકોટ : રાજ્‍યના સામાજિક ન્‍યાય અને અધિકારીતા વિભાગના સંયુકત સચિવ તરીકે ફરજ બજાવતા સચિવાલય કેડરના અધિકારી શ્રી જી.પી. પટેલનો જન્‍મ તા. ૨૧ જૂન ૧૯૬૫ના દિવસે થયેલ આજે ૫૮માં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેઓ વાણિજ્‍ય સ્‍નાતક છે. આ અગાઉ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના અને શહેરી વિકાસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા હતા.
ફોન નં. -૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૧૯
મો. ૯૬૦૧૫ ૪૪૫૩૦ અને ૯૯૭૮૪ ૫૪૧૮૬ ગાંધીનગર

 

(1:05 pm IST)