Gujarati News

Gujarati News

News of Tuesday, 30th November 2021

સદ્ગુરૂ ક્રેડીટ સોસાયટીના ચેક રિટર્નના કેસમાં આરોપીને એક વર્ષની સજાનો હુકમ

રાજકોટ, તા. ૩૦ : અત્રે શ્રી સદ્ગુરૂ ક્રેડીટ કો.ઓપ. સોસાયટી લી. દ્વારા કરવામાં આવેલ ચેક રીટર્નની ફરીયાદમાં કોર્ટ દ્વારા આરોપીને એક વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો હતો.

અત્રેની શ્રી સદ્ગુરૂ ક્રેડીટ કો.ઓપ. સોસાયટી લી.ના હાલના રીકવરી અધિકારી રાહુલભાઇ સોલંકી દ્વારા કોર્ટમાં આરોપી મોહનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ વાસવાની પર ચલાવેલ ચેક રીટર્નના કેસમાં આરોપીને કોર્ટ દ્વારા એક વર્ષની જેલની સજા તથા એક ચેક ની રકમ રૂ. ૧,૬૦,૦૦૦/- એક માસમાં ચુકવી આપવાના અને જો ન ચુકવે તો વધુ છ માસની સજાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ કામના ફરીયાદી શ્રી સદ્ગુરૂ ક્રેડીટ કો.ઓપ. સોસાયટી લી. તરફથી એડવોકેટ શ્રી દિવ્યેશ એ. રૂડકિયાની દલીલો તેમજ રજુ રાખેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ તથા વડી અદાલતના ચુકાદાઓ ધ્યાને લઇ રાજકોટનાં એડીશ્નલ ચીફ જયુડીશ્યલ મેજીસ્ટ્રેટ એમ.આર. લાલવાણી એ આરોપી મોહનભાઇ લક્ષ્મણભાઇ વાસવાનીને ધી નેગો. ઇન્સ્ટ્રુ. એકટ ૧૮૮૧ ની કલમ-૧૩૮ અન્વયે તકસીરવાન ઠરાવી એક વર્ષની કેદ અને કલમ -૩પ૭ (૩) મુજબ એક માસમાં ચેકની રકમ રૂ. ૧,૬૦,૦૦૦/- ચુકવી આપવા અને ચુકવવામાં કસુર થયેથી વધુ છ માસની કેદનો હુકમ ફરમાવેલ છે.

આ કેસમાં શ્રી સદ્ગુરૂ ક્રેડીટ કો.ઓપ. સોસાયટી લી. વતી એડવોકેટ દિવ્યેશ એ. રૂડકિયા તથા દર્શીત સોલંકી રોકાયેલ હતા.

(2:48 pm IST)