Gujarati News

Gujarati News

News of Saturday, 16th October 2021

રાજકોટ મ. ન પા ના એ. ટી. પી. ગુપ્તા અને વોર્ડ નં 13ના વોર્ડ ઈજનેર કોટક ની અરસ -પરસ બદલી

ગુપ્તા હસ્તકની ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા ( ઇસ્ટ ઝોન )ના એ,ટી,પી,તરીકેની કામગીરીની આંતરિક વ્યવસ્થા ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસરે કરવાની રહેશે

રાજકોટ : રાજકોટ મહાનગર પાલિકામાં ફરજ બજાવતા એ,ટી,પી, ગુપ્તા અને વોર્ડ ન, 13ના વોર્ડ ઈજનેર કોટકની અરસ પરસ બદલી કરાઈ છે ગુપ્તા હસ્તકની ટાઉન પ્લાનિંગ શાખા ( ઇસ્ટ ઝોન )ના એ,ટી,પી,તરીકેની કામગીરીની  આંતરિક વ્યવસ્થા ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસરે કરવાની રહેશે

(9:51 pm IST)