ખેલ-જગત
News of Tuesday, 24th April 2018

ગોલ્ફના મેદાનમાં બોલર

કલકતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમના મિચલ જોન્સને કલકતા ગોલ્ફ કલબમાં ગોલ્ફની રમતનો આનંદ ઉઠાવ્યો હતો.

(4:33 pm IST)