ખેલ-જગત
News of Tuesday, 22nd October 2019

એમપીમાં 7 આદિવાસી અંચલ ખેલ પરિસરોને મળશે આંતરરાષ્ટ્રીય સુવિધાઓ

નવી દિલ્હી: આદિજાતિના વિદ્યાર્થીઓની રમતની પ્રતિભા વિકસાવવા માટે, મધ્ય પ્રદેશમાં આદિજાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 23 રમત-ગમત સંકુલ ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં 17 છોકરાઓ અને 6 છોકરીઓ રમતો સંકુલનો સમાવેશ થાય છે. રમત સંકુલ સંપૂર્ણ રીતે રહેણાંક છે. દરેક રમતો સંકુલમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ માટેની બેઠકો મંજૂર કરવામાં આવે છે.વિભાગે હાલના રમતો સંકુલમાંથી 7 રમતોના કેમ્પસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમત-ગમતની સુવિધાઓ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. રમત સંકુલમાં આદિવાસી વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમત-ગમત સ્પર્ધાઓ માટે વિશેષ કોચિંગ સુવિધા આપવામાં આવશે.આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની રમત-ગમતની સુવિધાઓ પૂરા પાડવામાં આવશે તેવા  રમતગમત સંકુલમાંથી, એથ્લેટિક્સ, તરવું અને ડાઇવિંગ સુવિધાઓ બઇઝ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, ઇન્દોર ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. દહી જિલ્લા ધારમાં બોયઝ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, શિયોપુર અને ખાર્ગોનમાં એથ્લેટિક્સ, શહડોલમાં બોયઝ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, ક્લાઇમ્બીંગ અને બોલ્ડરિંગ, ગર્લ્સ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, જબલપુરમાં સાયકલિંગ, ગર્લ્સ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, ટેબલ ટેનિસ, બેડમિંટન અને સ્ક્વોશ સુવિધાઓનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. . ઝાબુઆના કન્યા સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સમાં છોકરીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની આર્ચરી કોચિંગ પ્રદાન કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. પસંદ કરેલા રમતગમત કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓને દર મહિને 6 હજાર રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.આદિજાતિ કલ્યાણ વિભાગ આદિવાસી ખેલાડીઓના પ્રોત્સાહન બદલ ઇનામ આપવા માટેની યોજના પણ ચલાવી રહ્યું છે. રમતમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવવા માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રથમ ઇનામ મેળવનાર ખેલાડીને 21 હજાર રૂપિયા અને રમતમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવવા માટે ખેલાડી દીઠ 10 હજાર રૂપિયા આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

(5:45 pm IST)