ખેલ-જગત
News of Tuesday, 19th March 2019

આઈપીએલ : સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

૨૩મી માર્ચથી આઈપીએલની પ્રથમ મેચ રમાશે

નવી દિલ્હી, તા.૧૯ : બીસીસીઆઈએ મંગળવારે ટી૨૦ લીગ આઈપીએલનો બાકીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દીધો છે. ૬ એપ્રિલ (શનિવાર)થી લઈને ૫ મે (રવિવાર) સુધી બાકી ૩૯ મેચોનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત બાદ લીગમાં ગ્રુપ ચરણના તમામ મેચોનો કાર્યક્રમ આવી ગયો છે. પરંતુ હજુ લીગના ક્વોલિફાયર અને ફાઇનલ મેચોની તારીખોની જાહેરાત બાકી છે. આ પહેલા દેશમાં સામાન્ય ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખતા બીસીસીઆઈએ આ લીગના પ્રથમ બે સપ્તાહનો કાર્યક્રમ (૨૩ માર્ચથી ૫ એપ્રિલ) જાહેર કર્યો હતો. આ બે સપ્તાહમાં માત્ર ૧૭ મેચોનો કાર્યક્રમ સામે આવ્યો હતો. હવે આ લીગના કુલ ૫૬ મેચોનો કાર્યક્રમ આવી ગયો છે અને ક્વોલિફાયર અને ફાઇનલની તારીખોની જાહેરાત બાકી છે. બીસીસીઆઈએ પોતાની વેબસાઇટ પર આ કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. બીસીસીઆઈ તરફથી જાહેર થયેલા કાર્યક્રમમાં બપોરની મેચો, સાપ્તાહિક મેચો અને ટીમના પ્રવાસને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આઈપીએલનો આ કાર્યક્રમ એપ્રિલ-મેમાં સાત તબક્કામાં યોજાનારા લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો છે. આઈપીએલનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે.

*   ૨૩મી માર્ચ ચેન્નાઈ સુપર-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (ચેન્નાઈ)

*   ૨૪મી માર્ચ : કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ-સનરાઈઝ હૈદરાબાદ (કોલકાતા)

*   ૨૪મી માર્ચ : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ-દિલ્હી કેપિટલ (મુંબઈ)

*   ૨૫મી માર્ચ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (જયપુર)

*   ૨૬મી માર્ચ : દિલ્હી કેપિટલ-ચેન્નાઈ સુપર (દિલ્હી)

*   ૨૭મી માર્ચ : કોલકાતા નાઇટ-કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (કોલકાતા)

*   ૨૮મી માર્ચ : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર-મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (બેંગ્લોર)

*   ૨૯મી માર્ચ : સનરાઈઝ હૈદરાબાદ-રાજસ્થાન રોયલ્સ (હૈદરાબાદ)

*   ૩૦મી માર્ચ : કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ-મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (મોહાલી)

*   ૩૦મી માર્ચ : દિલ્હી કેપિટલ-કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ (દિલ્હી)

*   ૩૧મી માર્ચ : સનરાઈઝ હૈદરાબાદ-રોયલ ચેલેન્જર્સ

*   ૩૧મી માર્ચ : ચેન્નાઈ સુપર-રાજસ્થાન રોયલ્સ

*   પહેલી એપ્રિલ : કિંગ્સ ઇલેવન-દિલ્હી કેપિટલ

*   બીજી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર

*   ત્રીજી એપ્રિલ : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ-ચેન્નાઈ સુપર

*   ચોથી એપ્રિલ : દિલ્હી કેપિટલ-સનરાઈઝ હૈદરાબાદ

*   પાચંમી એપ્રિલ : રોયલ ચેલેન્જર્સ-કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ

*   ૬ઠ્ઠી એપ્રિલઃ ચેન્નઈ વિરુદ્ધ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ, (સાંજ ૪ વાગે)

*   ૬ઠ્ઠી એપ્રિલઃ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ-મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૭મી એપ્રિલ : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર-દિલ્હી કેપિટલ્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   ૭મી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૮મી એપ્રિલ : કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ-સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

*   ૯મી એપ્રિલ : ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ-કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ

*   ૧૦ મીએપ્રિલ : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ-કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ

*   ૧૧મી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ

*   ૧૨મી એપ્રિલ ૧૨ : કોલકાતા નાઇટ રાઈડર્સ-દિલ્હી કેપિટલ્સ

*   ૧૩મી એપ્રિલ : મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ-રાજસ્થાન રોયલ્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   ૧૩મી એપ્રિલ : કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૧૪મી એપ્રિલ : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ-ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (સાંજે ૪ વાગ્યે)

*   ૧૪મી એપ્રિલ : સનરાઇઝ હૈદરાબાદ હૈદરાબાદ-દિલ્હી કેપિટલ્સ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૧૫મી એપ્રિલ : મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર

*   ૧૬મી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ -કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ

*   ૧૭મી એપ્રિલ : સનરાઇઝ હૈદરાબાદ-ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ

*   ૧૮મી એપ્રિલ : દિલ્હી રાજધાની-મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ

*   ૧૯મી એપ્રિલ : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર

*   ૨૦મી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   ૨૦મી એપ્રિલ : દિલ્હી રાજધાની-કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૨૧મી એપ્રિલ : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ-કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   ૨૧મી એપ્રિલ : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર-ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ બેંગલુરુ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   ૨૨મી એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-દિલ્હી કેપિટલ્સ

*   ૨૩મી એપ્રિલ : ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ-સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

*   ૨૪ એપ્રિલ : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર-કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ

*   ૨૫ એપ્રિલ : કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ-રાજસ્થાન રોયલ્સ

*   ૨૬ એપ્રિલ : ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ-મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ

*   ૨૭-એપ્રિલ : રાજસ્થાન રોયલ્સ-સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

*   ૨૮મી એપ્રિલ : દિલ્હી કેપિટલ્સ-રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (સાંજે ૪ વાગે)

*   ૨૮મી એપ્રિલ : મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ-કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (રાત્રે ૮ વાગે

*   ૨૯ એપ્રિલ - સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ-કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ

*   ૩૦ એપ્રિલ - રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર-રાજસ્થાન રોયલ્સ

*   પહેલી મે : ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ-દિલ્હી રાજધાની

*   બીજી મે - મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ-સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ

*   ત્રીજી મે : કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ-કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ

*   ચોથી મે : દિલ્હી કેપિટલ્સ-રાજસ્થાન રોયલ્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   ચોથી મે : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર-સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (રાત્રે ૮ વાગે)

*   પાંચમી મે : કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ-ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (સાંજે ૪ વાગે)

*   પાંચમી મે : મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ-કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (રાત્રે ૮ વાગે)

(7:32 pm IST)