ખેલ-જગત
News of Tuesday, 12th February 2019

પૂર્વ બોલર ભંડારી પર હુમલા કરવાના આરોપમા ક્રિકેટર અને એના ભાઇની ધરપકડ

પૂર્વ ભારતીય બોલર અને દિલ્લી જિલ્લા ક્રિકેટ સંઘના સીનીયર પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અમીત ભંડારી પર હુમલો કરવાના આરોપમા ક્રિકેટર અનુજ ડેઢા અને તેમના ભાઇની ધરપકડ કરવામા આવી છે. અન્ડર ર૩ ટીમમા પસંદ ન કરવાના કારણે ભંડારી પર અનુજ સહીત ઓછામા ઓછા  ૧પ લોકોએ હોકી અને લોઢાના રોડથી હુમલો કર્યો હતો.

(11:49 pm IST)