ખેલ-જગત
News of Friday, 10th August 2018

હરિયાણામાં લોન્ચ થઇ યૂફિયસ જુનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ એકેડમી

નવી દિલ્હી: એફએસ જુનિયર દ્વારા હરિયાણાના પટૌડીમાં પહેલી યૂફિયસ જુનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય એકેડમી લોન્ચ કરવામાં આવી છે જેમાં ભારતીય સ્કૂલોમાં પેશેવર કોંચીંગ લાવવામાં આવશે.

એફએસ જુનિયર સૌથી મોટી ફૂટબોલ સીરીજમાંથી એક છે. જે 236 શહેરોમાં મોજુદ છે જેમાં દુનિયામાં 419 સ્કૂલો સમાવેશ થાય છે. એફએસ એકેડમીયોમાં ટ્રેનિંગ કાર્યક્રોમો બનાવવામાં આવે છે.

(3:29 pm IST)