ખેલ-જગત
News of Friday, 9th February 2018

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ - શ્રીલંકા જૂનમાં ડે એન્ડ નાઈટ ટેસ્ટ રમશે

જૂનમાં શ્રીલંકાની ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પ્રવાસ કરશે : જયાં ૬ જૂને ક્રિનિદાદ ખાતે બીજો ટેસ્ટ ૧૪ જૂનથી સેન્ટલુસીયામાં અને ૨૩મી જૂનથી કિંગ્સ્ટનમાં રમાનાર ત્રીજો ટેસ્ટ ડે એન્ડ નાઈટ રમશે.

(12:53 pm IST)