ખેલ-જગત
News of Saturday, 9th June 2018

વિશ્વ કપમાં ભારતના નિશાનેબાજોએ કર્યા નિરાશ

નવી દિલ્હી: ભારતીય નિષેનેબાજ ગનિમન શેખા અને પરિણાંજ ઢાલીવાલ આઇએસએસએફ શોટગન વિશ્વ કપની મહિલા સ્કીટ સ્પર્ધામાં કવોલિફાઇ કરવામાં અસફળ રહી હતી.

નિમત્તે ક્વાલિફિકેશનમાં 125માંથી 96 અંક મેળવ્યા અને પરીનાઝે 73 અંક મેળવ્યા હતા બન્નેએ ક્રમશ 39મુ અને 57મુ સ્થાન મેળવ્યું હતું.  

(4:57 pm IST)