સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Wednesday, 29th June 2022

ચેક રીટર્નના આરોપીને એક વર્ષની સજાનો હુકમ ફરમાવતી વાંકાનેર કોર્ર્ટ

(મહમદ રાઠોડ)વાકાંનેર તા.૨૯ વાંકાનેર વિસ્‍તારમાં આવેલ પોલ્‍ટ્રી ફાર્મના ધંધા સાથે સંકળાયેલ એકટીવ ટ્રેડર્સ નામથી આવેલ પેઢી પાસેથી ભુજ(કચ્‍છ) ના રહેવાસી ઇમરાન અનવર રોહાએ અલગ અલગ તારીખે રૂા. ૫,૧૦,૫૮૪-૦૦ ની રકમનો ફીનીશર પેલેટ (ફીડ), પ્રી-સ્‍ટાટર ક્રમબ્‍સ (ફીડ), ચીકસ, સ્‍ટાટર ક્રમબ્‍સ (ફીડ) વગેરે માલની ખરીદ કરેલ હતી જે માલની બાકીની રકમ ચુકવવી કરવા આરોપી ઇમરાન અનવર રોહાએ ચેક આપેલ જે ચેક બેન્‍કમાં વટાવવા નાંખતા ચેક રીટર્ન થયેલ હતો જેથી ઇમરાન અનવર રોહા સામે વાંકાનેરની કોર્ટમાં ફરિયાદ થતા આરોપીને એક વર્ષની સાદી કેદની સજા કરવાનો અને ફરીયાદીને વળતર રૂા. ૫,૧૫,૦૦૦/- ચુકવવાનો કોર્ટે હુકમ ફરમાવેલ છે.
આમ બનવાની પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ફરિયાદી એકટીવ ટ્રેડર્સના નામથી પેઢીમાંથી આરોપી ઇમરાન અનવર રોહાએ અલગ અલગ બીલથી ફીનીશર પેલેટ (ફીડ), પ્રી-સ્‍ટાટર ક્રમબ્‍સ (ફીડ), ચીકસ, સ્‍ટાટર ક્રમ્‍બસ (ફીડ) માલની ખરીદી કરેલ હતી અને આરોપી ઇમરાનએ માલની કિંમત ચુકવવા આરોપી ઇમરાનએ એકટીવ ટ્રેડર્સને રૂા. ૫,૧૦,૫૮૪-૦૦નો ચેક આપેલ, સદર હું ફરિયાદી પેઢીએ બેન્‍કમાં જમાંૅ કરાવતા ચેક વગર સ્‍વીકારે પરત ફરેલ હોય ત્‍યારબાદ આરોપીને નોટીસ આપવા છતા રકમ જમા ન કરાવતા ફરિયાદી એકટીવ ટ્રેડર્સના પ્રોપરાઇટ માથકીયા મહમદભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇએ વાંકાનેરના મહે.જયુ.મેજી. (ફ.ક.) સાહેબની કોર્ટમાં નેગોશીએબલ ઇન્‍સ્‍ટ્રુમેન્‍ટ એકટ મુજબ ફરિયાદ દાખલ કરતા સદર હું કેસની ટ્રાયલ ચાલતા આ કેસમાં ફરિયાદીના સીનીયર વકીલ શ્રીની દલીલ અને રજુ પુરાવો ધ્‍યાને લઇ જયુ.મેજી.(ફ.ક.) સાહેબની કોર્ટના જજ એસ.કે.પટેલ એન.આઇ.એકટની કલમ-૧૩૮ મુજબ આરોપીને દોષીત માની આરોપીને એક વર્ષની સાદી કેસની સજા તથા રૂા. ૫,૧૫,૦૦૦/- ફરિયાદીને ચુકવવાનો  હુકમ ફરમાવેલ છે. આ કેસમાં ફરિયાદી એકટીવ ટ્રેડર્સ વતી વાંકાંનેરના વકીલ શકીલ પીરઝાદા, સરફરાઝ પરાસરા, એ.વાય.શેરસીયા તથા તાજમીન કડીવાર રોકાયેલા હતા.

 

(10:55 am IST)