સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Sunday, 28th February 2021

જુનાગઢ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ છવાયો : શાપુર ખાતે 99 વર્ષના વૃદ્ધ મતદાર ગોમતીબેન લાલજીભાઈ રૂપાભીંડાએ મતદાનની પવિત્ર ફરજ અદા કરી

જુનાગઢ::: જુનાગઢ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં ખાસ કરીને મહિલાઓમાં મતદાન માટે અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ છવાયો છે. ચૂંટણીના મતદાનમાં વંથલીના શાપુર ખાતે  99 વર્ષના વૃદ્ધ મતદાર ગોમતીબેન  લાલજીભાઈ રૂપાભીંડાએ મતદાનની પવિત્ર ફરજ અદા કરી હતી.

(11:52 am IST)