સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Monday, 21st September 2020

પોરબંદર જિલ્લામાં રાત્રે વીજળીના કડાકા ભડાકા અને પવન સાથે અર્ધાથી એક ઇંચ

(હેમેન્દ્રકુમાર પારેખ દ્વારા) પોરબંદર તા. ર૧: ગઇકાલે રાત્રીના ર વાગ્યા બાદ જિલ્લામાં વીજળીના કડાકા ભડાકા અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી ગયો હતો અને સરેરાશ અર્ધાથી એક ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

જિલ્લા કંટ્રોલ મુજબ પોરબંદર પ મીમી (૧૩પ૩ મીમી) રાણાવાવ ૧ મીમી (૧૬પ૮ મીમી) કુતિયાણા ૧૬ મીમી (૧પ૬૭ મીમી) તથા ફોદાળા જળાશય રપ મીમી (૧૮પ૦ મીમી) નોંધાયેલ છે. એરપોર્ટ હવમાન કચેરી મુજબ પોરબંદર વરસાદ ૩ મીમી (૧૪૬૧ મીમી) નોંધાયેલ છે.

ગઇકાલે આખો દિવસ ધાબડીયું વાતાવરણ અને બફારો રહ્યાં બાદ રાત્રીના ર વાગ્યા પછી વીજળીના કડાકા ભડાકા તથા પવનના સુસવાટા સાથે વરસાદ વરસી પડયો હતો. રાત્રીના પાંચ મીનીટ ર૦ થી રપ મીમી ઝડપે પવન ફુંકાયો હતો અને દરિયામાં મોજાં ઉછળ્યાં હતાં.

(11:48 am IST)