સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Monday, 21st September 2020

ભાવનગરમાં પુજા

 ભાવનગર : પરમ પવિત્ર પુરૂષોતમ માસનો પ્રારંભ થતાં બહેનોએ પુરૂષોતમ ભગવાનની પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

(10:16 am IST)