સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Monday, 21st June 2021

મોરબી જિલ્લામાં કોવિડ વેકિસનેશન મહાઅભિયાન શુભારંભઃ પાંચ તાલુકામાં ૭૦ સ્થળોએ વોક ઇન વેકસીન

(પ્રવિણ વ્યાસ દ્વારા) મોરબી,તા. ૨૧: આજે તારીખ ૨૧જુનથી મોરબી જીલ્લામાં કોવિડ વેકિસનેશન મહાઅભિયાનનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે, જિલ્લાના પાંચેય તાલુકામાં આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક શાળાઓમાં ૧૮ વર્ષથી વધુ વયજુથના તમામ લોકોને કોવિડ વેકિસનેશનમાં આવરી લેવામાં આવશે.

કોવિડ વેકિસનેશન મહાઅભિયાન અંતર્ગત તારીખ ૨૧ જુનથી બધાને વેકિસન, મફત વેકિસન અન્વયે મોરબી જીલ્લામાં કુલ ૭૦ જગ્યાઓ ઉપર કોરોના રસીકરણ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. જેમાં ૧૮ વર્ષથી વધુ વયજુથના તમામ લોકોને કોવિડ વેકિસનેશનમાં આવરી લેવામાં આવશે. આ ૭૦ સેન્ટરો પૈકી ૨૬ સેન્ટરો ઉપર મોરબી જીલ્લાનાં પદાધિકારીઓ દ્વારા સવારે ૯ કલાકે રસીકરણ પ્રક્રિયાનો શુભારંભ કરવામાં આવશે. આ અભિયાનમાં ૧૮ વર્ષથી વધુ વયજુથના તમામ લોકો વેકિસનેશન સેન્ટર પરથી વોક ઇન વેકિસનેશન અન્વયે સ્થળ પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને રસીકરણ કરાવી શકશે. અને જે લોકોએ અગાઉથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવી એસએમએસ દ્વારા સમય-સ્થળ-તારીખનો સ્લોટ મેળવેલ હશે તેમને વેકિસનેશનમાં અગ્રતા અપાશે.

(11:46 am IST)