સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Friday, 16th November 2018

કેર યુ.કે. દ્વારા સર્વ જ્ઞાતિના તારલાઓનું સન્માન સમારોહ

કેર યુ.કે. દ્વારા સર્વ જ્ઞાતિના તારલાઓનું સન્માન સમારોહ યોજાયો. (તસ્વીરઃ રવિ પરમાર ભાણવડ)

(12:10 pm IST)