સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Friday, 9th February 2018

ઉપલેટા કોંગ્રેસમાં રાજકીય ભૂકંપ

રાજકોટ જીલ્લા કોંગ્રેસ માઇનોરીટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેનનું રાજીનામુ

ઉપલેટા, તા. ૯ : રાજકોટ જીલ્લા કોંગ્રેસ માઇનોરીટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન આરીફભાઇ શકુરભાઇ નાથાણીએ કોંગ્રેસના ગુલાબખાના કે રાઉમા ચેરમેન જી.પી.સી.સી. માઇનોરીટી ડીપાર્ટમેન્ટને પત્ર લખી ઉપલેટા , ધોરાજી, જેતપુર, જસદણ, નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓમાં રાજકોટ જીલ્લા માઇનોરીટી ડીપાર્ટમેન્ટના ચેરમેનને ટિકીટ વહેંચણીમાં વિશવાસમાં લેવામાં આવેલ નથી તથા માઇનોરીટી ડીપાર્ટમેન્ટના ચેરમેનો, હોદેદારો, તેમજ કાર્યકરોને ટિકીટ વહેચણીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ નથી અને તેઓની સતત અવગણના કરવામાં આવેલ છે તે ધ્યાને લઇને માઇનોરીટી ડીપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન પદેથી રાજીનામુ આપી દીધાનું જણાવેલ છે.

(11:33 am IST)