સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Wednesday, 3rd March 2021

ધ્રોલમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભગવો

ધ્રોલ, તા. ૩ : ૨ જીલ્લા પંચાયત ભાજપ નો વિજય થયો છે. ૧૨- ખારવા જીલ્લા પંચાયત સીટ પર  ભાજપ ના ઉમેદવાર લખધીરસિંહ રતુભા જાડેજાનો વિજય ધ્રોલ લતીપર જીલ્લા પંચાયત સીટ પર ભાજપ ના ઉમેદવાર -વિણાબેન મનસુખભાઇ ચભાડીયાનો વિજય ધ્રોલ તાલુકા પંચાયત કુલ ૧૬ માથી ભાજપ-૧૩, કોગ્રેસ-૦૩. તાલુકા પંચાયત ના જીત ના ઉમેદવાર (૧) ભેંસદડ- મીનાબેન ભાલચંદ્ર રત્નાણી - ભાજપ વિજય, (૨) દેડકદડ-બાલુબેન દેવાભાઈ ભુડીયા વિજય ભાજપ (૩) હમાપર-ભાવનાબેન કાથડભાઈ શિયાર વિજય ભાજપ (૪) જાલીયા- મહેન્દ્રસિંહ રણજીતસિંહ જાડેજા વિજય ભાજપ (૫) જાયવા-મનસુખભાઇ ગંગદાસ ભાઈ ભંડેરી વિજય ભાજપ (૬) ખારવા- કવિતાબેન જગદીશભાઈ ચાવડા વિજય ભાજપ (૭) ખેંગારકા- જયંતિભાઈ રવજીભાઈ કગથરા વિજય ભાજપ (૮) લૈયારા-ગીતાબેન પોલુભા જાડેજા વિજય ભાજપ (૯) લતીપર-૨ હંસાબેન જગદીશભાઈ ચભાડીયા વિજય ભાજપ (૧૦) લતીપર- ૩- વસંતબેન લવજીભાઈ વિજય ભાજપ (૧૧) નથુવડલા-હર્ષાબેન વિજયભાઈ કાન્સુદ્રા વિજય ભાજપ (૧૨)  હાડાટોડા-રાજેશ્રીબા બ્રિજરાજસિંહ જાડેજા ભાજપ વિજય (૧૩) મોટા વાગુદડ -પ્રતિપાલસિંહ જનકસિંહ ઝાલા વિજય ભાજપ (૧૪) વાંકિયા- રમેશભાઈ ડાયાભાઈ ભીમાણી વિજય કોંગ્રેસ. (૧૫) ખાખરા- પોલુભા પ્રતાપસંગ જાડેજા વિજય કાંેગ્રેસ  (૧૬) લતીપર-૧ રાઠોડ બધીબેન ટીડાભાઈ વિજય કોંગ્રેસનો વિજય થયો છે.

(1:41 pm IST)