સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ
News of Wednesday, 2nd December 2020

વેરાવળઃ બેંકની સાધારણ સભા

વેરાવળ : મર્કન્ટાઇલ બેંકની ઓનલાઇન સાધારણ સભા યોજાયેલ તેની તસ્વીરી ઝલક (તસ્વીરઃ દીપક કક્કડ-વેરાવળ)

(12:51 pm IST)