Gujarati News

Gujarati News

News of Wednesday, 10th November 2021

જામનગર શહેર જિલ્‍લામાંથી આજે કોરોનાની સંપૂણપણે વિદાય : એક પણ નવો કેસ નોંધાયો નથી : મુત્‍યુ પણ શુન્‍ય છે

આજ સુધીમાં કુલ શહેરમાં પ,પ૬,૦ર૦ તેમજ જિલ્‍લામાં ૪.૦૮૬૭૩ સેમ્‍પલ લેવાયા છે

જામનગર શહેર જિલ્‍લામાંથી આજે કોરોનાની સંપૂણપણે વિદાય : એક પણ નવો કેસ નોંધાયો નથી : મુત્‍યુ પણ શુન્‍ય છે. આજ સુધીમાં કુલ શહેરમાં પ,પ૬,૦ર૦ તેમજ જિલ્‍લામાં ૪.૦૮૬૭૩ સેમ્‍પલ લેવાયા છે

(9:09 pm IST)