રાજકોટ
News of Thursday, 19th July 2018

વિજય પ્લોટના વોકળા કાંઠે જુના મકાનની જર્જરિત દીવાલ ગબડી

રાજકોટ ;શહેરના વિજય પ્લોટમાં વોંકળા કાંઠે આવેલા એક વર્ષો જૂના મકાનની જર્જરિત દીવાલ  વરસતા વરસાદમાં તૂટી પડી હતી. જો કે રાતનો સમય હોય રોડ પર વાહનવ્યવહાર હોવાથી કોઇ જાનહાનિ થઇ હતી

(10:21 pm IST)