રાજકોટ
News of Friday, 14th February 2020

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીનું નાક વઢાયા બાદ અધિકારીઓની પરસ્પર બદલી આઇક્યૂએસીમાથી ચક્રવાલની હકાલપટ્ટી : પરીક્ષા નિયામકનો હવાલો ગ્રંથપાલ નિલેશ સોનીને સોંપાયો

રાજકોટ : એ ગ્રેડની સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સીટીના કુલપતિ પેથાણી અને કુલનાયક દેશાણીના દેરાણી જેઠાણી જેવા કજિયામાં ગૌરવવંતો એ ગ્રેડ છીનવાયો છે ,આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યઘાત પડ્યા છે આઇક્યૂએસીન કો ઓડીનેટર આલોક ચક્રવાલની હકાલપટ્ટી કરવામાં આવી છે જયારે ડાયરેક્ટર પદે રહેલા ગિરીશ ભીમાણીને થાબડભાણાં થયા છે પરીક્ષા નિયામકનો ચાર્જ ગ્રંથપાલ નિલેશ સોનીને સોંપાયો છે

 

(8:00 pm IST)