રાજકોટ
News of Monday, 4th June 2018

કાપડની ૪૦૦૦ થેલીઓનું વિનામૂલ્યે વિતરણ

નવરંગ કલબ અને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીનું આયોજનઃ કાલે સાંજે મવડી શાક માર્કેટ પાસે કાર્યક્રમ

તસ્વીરમાં નયનાબેન સિંઘવ, કાજલબેન પટેલ, સુરભીબેન બાલા, કોમલબેન મહેતા, વી.ડી. બાલા નજરે પડે છે.

રાજકોટ તા.૪: માનવ દ્વારા ઉત્પાદિત ચીજોમાં પ્લાસ્ટીકની થેલી એવી ચીજ છે જે પર્વતથી લઇ દરિયા સુધી જોવા મળે છે. પ્રવાસના સ્થળોમાં, પરિક્રમા, દરિયા કિનારે, નદી, નાળા, શેરીઓ, પાર્ટીપ્લોટો વગેરે સ્થળે જમીનની ઉપર અને અંદર પ્લાસ્ટીકના ઢગલાઓ પડેલ છે. ત્રીસ વર્ષ પહેલા શોધાયેલ પ્લાસ્ટીક એવડો ભયંકર ફેલાવો કરેલ છે કે પ્રત્યેક ઉત્પાદન પ્લાસ્ટીકની થેલીઓમાં મળે છે અને આ પ્લાસ્ટીકની થેલીઓ કચરામાં રૂપાંતરીત થઇ બહાર ફેંકવાથી પર્યાવરણને ભયંકર નુકશાન થાય છે. લોકો કાપડની થેલીનો વપરાશ વધારે તે માટે ૪૦૦૦ થેલીઓ વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાશે.

દિવસે ને દિવસે પ્લાસ્ટીકનો વપરાશ વધતો જાય છે. લોકો પોતાની થોડી સગવડતા માટે પ્લાસ્ટીકનો વપરાશ વધારી પૃથ્વીને ગંદી કરવા લાગ્યો છે.

ભારતીય લોકો પૃથ્વીને 'માં ' ગણે છે. પણ પોતાની રહેણી કહેણીથી પૃથ્વીને ગંદી કરે છે. ખાસ કરીને ફેંકી દેવાય તેવી ભોજનની ડીશો (થર્મોકોલ) પાણી, છાસ અને ચા પીવાના પ્લાસ્ટીકના ગ્લાસનો વપરાશ વધી ગયેલ છે. લગ્નો અને મોટા મેળાવળા વખતે ખૂબ પ્લાસ્ટીક વપરાય છે. શાકભાજી, ફળની ખરીદીમાં પ્લાસ્ટીકની થેલીઓ આપણા ઘર સુધી આવી બજારમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. તેથી ગટરો બંધ થઇ જાય છે. ધરતીની ઉત્પાદન શકિત ઓછી થાય છે. વરસાદી પાણી ધરતીમાં ઉતરી શકતું નથી અને ભુગર્ભ જળ બગડે છે અને અબોલ જીવો (ગાયો) અકાળે મૃત્યુ પામે છે.

પ્લાસ્ટીકનો વપરાશ ઘટાડવા માટે કપડાની થેલીનો ઉપયોગ વધારીએ તો પર્યાવરણને પ્લાસ્ટીકથી થતું નુકશાન નિવારી શકીએ.

પ્લાસ્ટીકનો વપરાશ ઘટે તે માટે અમે આખુ વર્ષ જનજાગૃતિનું કામ કરવાના છીએ તેથી કાપડની થેલીનું વિતરણનો એક કાર્યક્રમ મવડી શાક માર્કેટ ખાતે તા. ૫ ના રોજ સાંજે ૬ કલાકે રાખેલ છે.

(4:11 pm IST)