Gujarati News

Gujarati News

News of Saturday, 25th May 2019

ફુલઝર શાળામાં સેનેટરી પેડ મશીનઃ

ફુલઝર પ્રાથમીક શાળામાં શાળા અને ગામની વયસ્ય દિકરીઓ અને માતા/ બહેનોના સ્વાસ્થ્ય માટેના એક સરાહનીય કાર્ય તરીકે સ્ટેમ્પ એન.જી.ઓ દ્વારા શાળામાં સેનેટરી પેડ વેન્ડીંગ મશીન અને ઇન્સીનરેટર મશીન મુકવામાં આવ્યા તેમજ માસિક ધર્મ દરમિયાન રાખવાની કાળજી વિશેનું જરૂરી જ્ઞાન પુરૂ પાડવામાં આવેલ. આ તકે શાળાના આચાર્યશ્રી કૌશિકભાઇ પટેલ તેમજ પ્રમુખ હર્ષાબેન રમેશભાઇ ડાભી હાજર રહેલ અને ગામની માતાઓ અને બહેનોને પ્રેરણા પુરી પાડેલ.

(3:23 pm IST)