Gujarati News

Gujarati News

તા. ૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૫ સોમવાર
તા. ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૩ શનીવાર
તા. ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો વદ – ૧ ગુરૂવાર
તા. ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો પૂનમ બુધવાર
તા. ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ વિક્રમ સંવત ૨૦૭૭ આશો સુદ – ૧૪ મંગળવાર