Gujarati News

Gujarati News

તા. ૨૫ જૂન ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ અષાઢ સુદ – ૪ ગુરૂવાર
તા. ૨૪ જૂન ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ અષાઢ સુદ – ૩ બુધવાર
તા. ૨૩ જૂન ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ અષાઢ સુદ – ૨ મંગળવાર
તા. ૨૨ જૂન ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ અષાઢ સુદ – ૧ સોમવાર
તા. ૨૧ જૂન ૨૦૨૦ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૭૬ જેઠ વદ – અમાસ રવિવાર