Gujarati News

Gujarati News

તા. ૧૮ ઓગષ્ટ ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ શ્રાવણ વદ-૭, ગુરૂવાર
તા. ૧૭ ઓગષ્ટ ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ શ્રાવણ વદ-૬, બુધવાર
તા. ૧૬ ઓગષ્ટ ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ શ્રાવણ વદ-પ, મંગળવાર
તા. ૧પ ઓગષ્ટ ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ શ્રાવણ વદ-૪, સોમવાર
તા. ૧૪ ઓગષ્ટ ર૦રર વિક્રમ સંવત ર૦૭૮ શ્રાવણ વદ-૩, રવિવાર