એન. આર. આઈ. સમાચાર
News of Wednesday, 16th May 2018

અમેરિકન મિડીયા ભારતની નકારાત્‍મક છબી ઉપસાવી રહ્યું છેઃ વિકાશશીલ દેશના હકારાત્‍મક સમાચારોને બદલે નકારાત્‍મક સમાચારોને પ્રાધાન્‍ય અપાય છેઃ અમેરિકા ખાતેના ભાજપના રાજદૂત શ્રી નવતેજ સરનાની નારાજગી

વોશીંગ્‍ટનઃ તાજેતરમાં અમેરિકાની થિંક ટેંક ‘‘સેન્‍ટર ફોર સ્‍ટ્રેટેજીક એન્‍ડ ઇન્‍ટરનેશનલ સ્‍ટજીઝ'' સમક્ષ ઉદબોધન કરતાં ભારતના રાજદૂત શ્રી નવતેજ સરનાએ અમેરિકન શ્રી નવતેજ સરનાએ અમેરિકન મિડીયાની ટીકા કરતાં જણાવ્‍યું હતું કે તેઓ ભારતની નકારાત્‍મક છબી ઉપસાવવાની કોશિષ કરે છે જે ચિંતાજનક બાબત છે.

તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે ભારત વિકાસ કરી રહ્યું હોવા છતાં તેના સમાચારોને બદલે નકારાત્‍મક સમાચારોને પ્રાધાન્‍ય અપાતુ જોવા મળે છે. જે યોગ્‍ય નથી.

 

(11:06 pm IST)