મુખ્ય સમાચાર
News of Thursday, 29th October 2020

એરપોર્ટ પર મહિલા યાત્રીઓના કપડા ઉતરાવી તપાસને લઇ કતારએ માંગી માફી

દોહા : દોહા (કતાર)માં આવેલ એક એરપોર્ટ પર ર ઓકટોબરના કચરા પેટીમાં નવજાત બાળકનીના મળવા પર એની મા નો પતો લગાડવા માટે મહિલાઓના કપડા ઉતરાવી તપાસ કરવા પર કતાર સરકારએ માફી માંગી છે. ઓસ્ટ્રેલીયાઇ મીડિયાના મુતાબિક મહિલાઓને એક એંબુલેંસમાં લઇ ગયા હતા અને એમને તપાસ માટે અંડરવિયર ઉતારવા કહેવામાં આવેલું.

(9:52 pm IST)