મુખ્ય સમાચાર
News of Saturday, 28th May 2022

નેપાળ સરકારે ફરી લિમ્પિયાધુરા, લિપુલેખ અને કાલાપાનીને પોતાનો ભાગ જાહેર કર્યો

નેપાળના પીએમ શેર બહાદુર દેઉબાએ દેશની સંસદમાં બોલતા કહ્યું કે આ વિસ્તારો નેપાળના છે

નેપાળ સરકારે ફરી લિમ્પિયાધુરા, લિપુલેખ અને કાલાપાનીને પોતાનો ભાગ જાહેર કર્યો છે. નેપાળના પીએમ શેર બહાદુર દેઉબાએ દેશની સંસદમાં બોલતા કહ્યું કે આ વિસ્તારો નેપાળના છે. સરકારને આ અંગે સારી સમજ છે. તેમણે કહ્યું કે સરહદનો મુદ્દો સંવેદનશીલ છે અને અમે સમજીએ છીએ કે તેને રાજદ્વારી માધ્યમો દ્વારા વાતચીત દ્વારા ઉકેલી શકાય છે.સંસદમાં બોલતા નેપાળના પીએમ શેર બહાદુર દેઉબાએ કહ્યું કે નેપાળ બિન-જોડાણયુક્ત વિદેશ નીતિ અપનાવી રહ્યું છે. નેપાળ સરકારે હંમેશા રાષ્ટ્રીય હિતને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે અને તેના પડોશીઓ અને અન્ય દેશોના પરસ્પર લાભના મુદ્દાઓ પર કામ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આના પર કાર્યવાહી કરતી વખતે અમે રાજદ્વારી માધ્યમો દ્વારા અમારા પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ.

સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી યોજનાઓ અને નીતિઓમાં આ મુદ્દાને યોગ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ વડાપ્રધાને પૂછ્યો સવાલ વાસ્તવમાં નેપાળમાં તાજેતરમાં સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. જેમાં નેપાળના પૂર્વ વડાપ્રધાન કેપી શર્મા ઓલીને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જે બાદ તેની વાત ફરી બગડી.

તેમણે ઉત્તરાખંડના કાલાપાની અને લિપુલેખ પર નેપાળનો દાવો ફરી રજૂ કર્યો. આ સાથે તેમણે ગુરુવારે વડાપ્રધાન શેર બહાદુર દેઉબાને પણ સવાલ કર્યો હતો કે શું તેઓ કાલાપાની અને લિપુલેખને નેપાળનો ભાગ માને છે કે નહીં? વડાપ્રધાન શેર બહાદુર દેઉબાએ સંસદમાં પૂર્વ પીએમના આ સવાલનો જવાબ આપ્યો.

(12:54 am IST)