મુખ્ય સમાચાર
News of Monday, 23rd September 2019

ર૦૧પ માં સોમાલીના સમુદ્રી ડાકુઓ દ્વારા પકડવામાં આવેલ ઇરાનીઓમાંથી ૧ ની મુકિત

ર૦૧પ માં સોમાલીના સમૂદ્રી ડાકુઓ દ્વારા  હાઇજેક થયેલી બોટના ર૧ ક્રુ સદસ્યોમાંથી એક ઇરાનીને મુકત કરવામાં આવ્યો છે.

     મુકિતમાં મદદ કરવાવાળા પૂર્વ બ્રિટીશ સૈન્યાધિકારીએ કહ્યું તે મરી રહ્યો હતો. હાડપિંજર જેવો દેખાતો હતો. ૮ બંધકોના મોત થઇ ગયા હતા, પ ભાગી ગયા હતા જયારે ૪ ને મુકત કરાવી લીધા હતા.

 

(9:58 pm IST)