મુખ્ય સમાચાર
News of Friday, 22nd November 2019

શહેરોમાં શ્વાસ લેવો રોજ ૧૦ થી ૧પ સિગારેટ પીવા બરોબરઃ ચીનના ચેન સ્‍મોકરની ખબર પર વરૂણ ગાંધી

બીજેપી સાંસદ વરૂણ ગાંધીએ ચીનમાં ડોકટરો દ્વારા ૩૦ વર્ષ સુધી રોજ એક પેકેટ સિગારેટ પીનારા શખ્‍સ દ્વારા દાન ફેફસા અસ્‍વીકાર કરનારી ખબર ટવિટ કરી છે.

        એમણે લખ્‍યું ભારતના બધા શહેરોમાં વાયુ ગુણવતા સૂચકાંક ખતરનાક સ્‍તર પર છે.  શ્વાસ લેવો એ રોજ ૧૦-૧પ સિગારેટ પીવા બરાબર છે. શું આપણા અંગ પણ ટ્રાન્‍સ પ્‍લાન્‍ટ લાયક નહી રહે ?

(8:49 am IST)