મુખ્ય સમાચાર
News of Tuesday, 22nd October 2019

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઈટ હાઉસમાં 24મીએ દિવાળીની ઉજવણી કરશે

વ્હાઈટ હાઉસમાં ટ્રંપ ત્રીજી વખત દિવાળી ઉજવશે: ઓબામાએ 2009માં દિવાળીની ઉજવણીની શરૂઆત કરી હતી

 

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપે પણ વ્હાઈટ હાઉસમાં દિવાળીની ઉજવણી કરવાની જાહેરાત કરી છે. 24 ઓક્ટોબરના દિવસે વ્હાઈટ હાઉસ ખાતે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવશે. વ્હાઈટ હાઉસ ખાતે ટ્રંપ ત્રીજી વખત દિવાળી ઉજવશે.

વ્હાઈટ હાઉસ ખાતે ભારતીય સમુદ્દાયના લોકોની સાથે દિવાળી ઉજવવાની પરંપરા અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ શરુ કરી હતી. બરાક ઓબામાએ 2009ના વર્ષમાં દિવાળીની ઉજવણી ભારતીય સમુદ્દાયના લોકો સાથે કરી હતી.

(12:06 am IST)