મુખ્ય સમાચાર
News of Wednesday, 13th November 2019

પ્રિન્‍સ ચાર્લ્‍સએ દિલ્લીના ગુરૂદ્વારામાં રોટલી શેકીઃ રિક્ષાની સવારી કરી

     પ્રિન્‍સ ચાર્લ્‍સ બુધવારના દિલ્લી પહોંચ્‍યા જે પછી તે ભારતીય મોસમ વિભાગની ઓફીસે ગયા અને ઇલેકટ્રીક ઓટો રીક્ષાની સવારી કરી હતી.

     આ પછી પ્રિન્‍સ ચાર્લ્‍સ કોનાટ પેલેસમાં આવોલ બંગલા સાહિબ ગુરૂદ્વારા પહોંચ્‍યા જયાં એમણે  લગર માટે સેવાના તૌર પર રોટલીઓ શેકી.

     એમણે રાષ્‍ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્‍ટ્રપતિ રામનાથ કોવિદ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.

(11:08 pm IST)