મુખ્ય સમાચાર
News of Saturday, 13th January 2018

‘‘કેલકયુલેટર ફોર હાઉસ ટેક્ષ પ્‍લાન કોસ્‍ટ '' : ઇન્‍ડિયન અમેરિકન યુવાન વેટ્રી વેલન તથા તેના સહાધ્‍યાયીએ સાથે મળી તૈયાર કરેલું હાઉસ ટેક્ષ પ્‍લાન ખર્ચ ગણતરી માટેનું કેલ્‍યુલેટર : ટેકસમાં થયેલો ૩૦ ટકા જેટલો વધારો હાયર એન્‍જુકેશન ઉપર અસર કરશે

કેલિફોર્નિયા : યુ.એસ.માં યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા, બર્કલેના સ્‍ટુડન્‍ટ ઇન્‍ડિયન અમેરિકન વેટ્રી વેલનએ તેના સહાધ્‍યાયી સાથે મળી હાઉસ ટેક્ષ પ્‍લાનના ખર્ચની ગણતરી માટે કેલકયુલેટરનું નિમાર્ણ કર્યુ છે.

વેલને ફીઝીકસ સાથે ગ્રેજયુએશન કર્યુ છે તથા તેના સહાધ્‍યાયી મિત્ર કે થી શિલ્‍ડ ન્‍યુકિલઅર એન્‍જીનીયરીંગ ગ્રેજયુએટ સ્‍ટુડન્‍ટ છે બંનેએ સાથે મળી તૈયાર કરેલા આ કેલકયુલેટર મુજબ હાઉસ ટેકસમાં થતા વધારાની અસર ૩૦ ટકા જેટલી થવા જાય છે. જો કે એકલા રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે સિમ્‍પલ ટેક્ષ હોવાનું દર્શાવાયુ છે. તેમ છતા તેના હાયર એજયુકેશન ઉપર અસર થઇ શકે છે.

(11:11 pm IST)