મુખ્ય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોને ટ્વીટર ઉપર ખોબલે અભિનંદન આપતા નરેન્દ્રભાઈ

આજે ટ્વીટર ઉપર ૩ ટ્વીટ કરી નરેન્દ્રભાઈએ ૧૦૦મો ઉપગ્રહ સફળતાપૂર્વક છોડવા બદલ ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોને આ ભવ્ય સિદ્ધિ માટે અભિનંદન આપ્યા હતા.

(7:58 pm IST)