મુખ્ય સમાચાર
News of Wednesday, 3rd January 2018

દિલ્હીવાસીઓ નવા વર્ષની ઉજવણીમાં 30 કરોડનો દારૂ ઢીંચી ગયા ?

 

નવી દિલ્હી ;નવા વર્ષના આગમનની ઉજવણી કરવા દિલ્હીવાસીઓએ વીતેલા વર્ષના અંતિમ દિવસની રાત્રે 30 કરોડનો દારૂ ઢીંચી ગયા હતા નામ નહિ બતાવવાની શરતે એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે 31મી ડિસેમ્બરે શહેરમાં દારૂના વેચાણમાં જબરો વધારો થયો હતો

(10:03 pm IST)