મુખ્ય સમાચાર
News of Wednesday, 3rd January 2018

કોઈ પડકાર ફેંકે તો હું રાજકારણના મેદાનમાં આવવા તૈયાર છું

અભિનેતા પ્રકાશ રાજે જણાવ્યું કે, જો તેને કોઈ પડકાર ફેંકે તો તે રાજકારણમાં આવવા તૈયાર છે : તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે, 'હાલમાં જ દેશમાં સાંપ્રદાયિક રાજનીતિને મહત્વ મળવા લાગ્યું છે. જરૂરી છે કે અમે એવુ ન થવા દઈએ' : તેઓએ એ પણ જણાવ્યું કે, તેઓની કોઈ રાજનૈતિક આકાંક્ષા નથી અને તેઓ કોઈ પાર્ટી તરફ પણ નથી

(3:33 pm IST)