Gujarati News

Gujarati News

News of Wednesday, 27th November 2019

ટ્રાંસજેન્‍ડર સમુદાયના વિરોધ વચ્‍ચે સંસદમાં પાસ થયું ટ્રાંસજેન્‍ડર અધિકાર સંરક્ષણ બિલ

     રાજયસભામાં મંગળવારના ટ્રાંસજેન્‍ડર અધિકાર સરંક્ષણ બીલ ર૦૧૯ ધ્‍વમિતથી પસાર થઇ ગયું.

     બિલના પ્રાવધાન મુજબ એક ટ્રાંસજેન્‍ડર વ્‍યકિતની ઓળખ માટે પ્રમાણપત્ર હાંસલ કરવુ પડશે જે એને મેડીકલ ઓફિસર યુકત એક કમિટીના પરીક્ષણ પછી મળશે.

     ટ્રાંસજેન્‍ડર અધિકારની વકીલાત કરવા વાળા લોકોએ આ બીલનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.

(9:33 pm IST)