દેશ-વિદેશ
News of Thursday, 15th February 2018

સીરિયામાં નાગરિકો પર રાસાયણિક હથિયારોની પુષ્ટિ કરવામાં આવશે તો ફ્રાંસ કરશે હુમલો

નવી દિલ્હી: સિરિયાની સરકારે ફરી એકવાર રાસાયણિક હથિયારના ઉપયોગ કરવાની વાતને લઈને ફ્રાંસ  અને અન્ય દેશોના નિશાન ઉપર છે એવી આશંકા કરવામાં  આવી રહી છે કે સિરિયાની સરકાર તેમના નાગરિકો પર પ્રતિબંધિત રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.એવામાં ફ્રાંસે સિરિયાની સરકારને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે જો રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો તે દમિશ્કર પર હુમલો કરી દેશે.

 

(5:46 pm IST)