ગુજરાત
News of Friday, 28th January 2022

અમદાવાદ નરોડા માં પોલીસ પર બુટલેગરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હુમલો, પ્રોહીબીશનના ગુનાહ માં વોન્ટેડ આરોપી ને પકડવા પહોંચી એ સમયે પોલીસ કર્મચારીઓ પર કરવામાં આવ્યો હુમલો.

અમદાવાદ નરોડા માં પોલીસ પર બુટલેગરો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હુમલો, પ્રોહીબીશનના ગુનાહ માં વોન્ટેડ આરોપી ને પકડવા પહોંચી એ સમયે પોલીસ કર્મચારીઓ પર કરવામાં આવ્યો હુમલો.

(11:55 pm IST)