ગુજરાત
News of Monday, 23rd September 2019

બાંધકામના નિયમની જોગવાઈ: લોકોના ઘરનું ઘરના સપનાને સાકાર કરવા પહેલ

અમદાવાદ, તા. ૨૩: મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ રાજ્યમાં નિયમો સરળ અને સામાન્ય માનવીને પણ લાભકર્તા હોય તેવા સંવેદનાસ્પર્શી-પારદર્શી પ્રશાસનની નેમ સાથે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્ર માટે ક્રાંતિકારી અને સંક્ષિપ્ત નિયમો જાહેર કર્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ અમદાવાદમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલ તેમજ ઊર્જા મંત્રી સૌરભ પટેલની ઉપસ્થિતીમાં ક્રેડાઇ ગુજરાત દ્વારા આયોજીત ગ્રોથ એમ્બેસેડર્સ સમિટ ર૦૧૯નો પ્રારંભ કરાવતા આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરી હતી. બાંધકામના નિયમોમાં કરેલી મહત્વની જોગવાઈ નીચે મુજબ છે.

¨ખૂબ જ ઓછા સમયગાળામાં ટીપી સ્કીમ પુરી કરવાના લક્ષ્યાંક સાથે, ટીપીના જુદા જુદા તબક્કાને ઓછા કરી તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા કાયદામાં સુધારા માટે સૂચના

¨લોકોના ઘરનું ઘરના સ્વપ્નને સાકાર કરવા ગામતળ એક્સ્ટેન્શનમાં મળવાપાત્ર બેઝ એફએસઆઈ ઉપરાંત ચાર્જેબલ એફએશઆઈ મળી ૧.૮ એફએસઆઈ મળવાપાત્ર રહેશે

¨સત્તામંડળમાં જીએમઆઈ વિસ્તારની મળતી ચાર્જેબલ એફએસઆઈની રકમના ૫૦% રકમ જે તે સ્થાનિક સંસ્થાને જાહેર હેતુના કામ માટે ફાળવણી કરાશે

¨નગરપાલિકાની ડી-૮ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની ડી-૧૦ કેટેગરીમાં બેઝ એફએસઆઈ તરીકે ૧.૨ તથા ૦.૬ ચાર્જેબલ મળી ૧.૮ એફએસઆઈ મળવાપાત્ર રહેશે

¨ડી૧, ડી૨, ડી૪ અને ડી૭એ કેટેગરીમાં ૩૬.૦૦ મી. કે તેથી પહોળા અને ૪૫ મી. થી નાના રસ્તા ઉપર મહત્તમ ૩.૬ એફએસઆઈ તથા ૪૫.૦૦ મી. કે તેથી વધુ પહોળા રસ્તા ઉપર મહત્તમ ૪.૦ એફએસઆઈ, રસ્તાની બંને બાજુ ૨૦૦.૦૦ મી. સુધી જે ઝોનમાં બેઝ એફએસઆઈ ૧.૫ અથવા વધુ હોય તેમાં બાકીની એફએસઆઈ ચાર્જેબલ ગણી મળવાપાત્ર રહેશે

¨કોમન પ્લોટમાં સોસાયટીના કોમન ફેસીલીટીઝના મળવાપાત્ર બાંધકામને એફએસઆઈમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ આ કોમન ફેસીલીટીઝ કોમન પ્લોટ સાથે એસોસીએશનને સોંપવાની રહેશે

¨કોમન પ્લોટથી નાના પ્લોટના કિસ્સામાં પ્લોટ સાઇઝ મુજબ માર્જીન રાખી શકાશ

¨નોન ટીપી એરીયામાં નિયત સમય પહેલાં મંજુર થયેલ બિનખેતી તથા સબપ્લોટીંગના કિસ્સામાં ૨૫૦૦ ચોમી સુધીના પ્લોટમાં કપાત નહી કરવામાં આવે

¨સમગ્ર રાજ્યમાં શહેરીકરણના નિર્દિષ્ટ વિસ્તારોમાં ખાનગી આવાસકારોને એફોર્ડેબલ હાઉસીંગ બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન અપાયુ

¨ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટેના નાના પ્લોટમાં માર્જીન ઘટાડી ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન અપાયુ

¨ઓપન ટુ સ્કાયની જોગવાઇ ફક્ત ગામતળ અને કોર સીટીમાં  લાગુ

¨સોલાર પાવર પ્લાન્ટ દરેક ઝોનમાં મળવાપાત્ર રહેશે

¨મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તથા તેની સત્તામંડળોમાં જે એન્જીનીયર / આર્કીટેક્ટ રજીસ્ટર હોય તે સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રેક્ટીસ કરી શકશે

¨        સુરત શહેરમાં જરી ઉદ્યોગની આગવી ઓળખ ધ્યાને લેતાં જરી ઉદ્યોગના ઉપયોગ ડ્વેલીંગ-૨ માં પરવાનગીપાત્ર  રહેશે

¨પેટ્રોલ પંપ / ફ્યુલિંગ તથા ીફ સ્ટેશન રોડના જંક્શન પર મળવાપાત્ર રહેશે

¨૯.૦ મીટરથી ઓછી પહોળાઈના રોડ પર ડીડબલ્યુ-૧, ડીડબલ્યુ-૨ પ્રકારના મકાનોની ઊંચાઇ ૧૦.૦૦ મી.ની જગ્યાએ ૧૨.૦૦ મી. મળવાપાત્ર થશે

¨પાણીના પ્રશ્નોના વધુ સચોટ નિરાકરણ માટે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટીંગના ભાગરૂપે માર્જીનમાં વરસાદી પાણી સંગ્રહ કરવા ટાંકી બનાવી, ઘરકામ માટે આ સંગ્રહિત પાણી વાપરવાનું આમેજ કરાયું જળસંચય અને જળસંગ્રહને વેગ આપવાનો પ્રોત્સાહક પ્રયાસ

¨૧૦૦ થી વધુ રહેણાંક આવાસોના એકમોના વિકાસના કિસ્સામાં ઘરકામમાં ઉપયોગ થયેલ પાણીને શુધ્ધ કરવા શુધ્ધીકરણ પ્લાન્ટ લગાવી બગીચા / લોન માટે આ પાણીનો ઉપયોગ કરવા આયોજન આમેજ-રિસાયકલીંગ ઓફ યુઝડ વોટરને પ્રોત્સાહન આપતી રાજ્ય સરકાર

¨રોડની પહોળાઇનાં સંદર્ભમાં મળવાપાત્ર ઉપયોગોમાં આરોગ્યલક્ષી ઉપયોગોનો સબંધિત કક્ષામાં ઉમેરો કરવામાં આવ્યો

¨રેસીડેન્સીયલ ઝોન-૩ માં એજ્યુકેશન - ૧ અને ૨ માટે ૦.૯ ની ચાર્જેબલ એફએસઆઈ સાથે કુલ ૧.૨  એફએસઆઈ મળવાપાત્ર રહેશે

¨હોલોપ્લીંથમાં ઇલેક્ટ્રીક મીટર રૂમ માટે ૫૦.૦૦ ચોરસમીટર એરીયા એફએસઆઈમાંથી બાદ મળવાપાત્ર થશે

¨મિકેનીકલ, ઇલેક્ટ્રીકલ અને પ્લમ્બીંગ, એર હેન્ડલીંગ યુનિટ, ફાયર ઇક્વીપમેન્ટ અને એર કન્ડીશનીંગ સિસ્ટમ એફએસઆઈમાંથી બાદ મળવાપાત્ર થશે

¨ડબલ હાઈટ અને ફોયર એફએસઆઈમાંથી બાદ મળવાપાત્ર થશે

¨વડોદરામાં ડીડબલ્યુ૧ અને ડીડબલ્યુ૨ કેટેગરીમાં ટેનામેન્ટ ટાઇપનાં બાંધકામમાં એડીશન/ ઓલ્ટરેશનનાં કિસ્સામાં, જુના જીડીસીઆરની જોગવાઇ મુજબ ૧૨ મી સુધી સ્લેબ લેવલે બાલ્કની પ્રોજેક્શન મળવાપાત્ર થશે

¨૧૫.૦૦ મી. થી ૨૫.૦૦ મી. બિલ્ડીંગની ઉંચાઇ તથા બિલ્ડીંગની ઉંડાઈ ૩૦.૦૦ મી થી વધારે ના હોય તેવા કીસ્સામાં સાઇડ અને રીઅર માર્જીનમાં વેહીક્યુલર રેમ્પ મળવાપાત્ર થશે

¨૨૦૦૦ ચો.મી. થી ઓછા ક્ષેત્રફળના પ્લોટમાં બિલ્ડીંગની ઉંચાઇ ૨૫.૦૦ થી ૪૫.૦૦ મી. સુધીની હોય તથા બિલ્ડીંગની ઊંડાઈ ૪૫.૦૦ મી. થી વધારે ન હોય તેવા કિસ્સામાં કોઈપણ એક સાઇડ અને રીઅર માર્જીનમાં વેહીક્યુલર રેમ્પ મળવાપાત્ર થશે

¨ગામતળમાં રોડની પહોળાઇ મુજબ એફએસઆઈની મર્યાદામાં બિલ્ડીંગની વધુ ઉંચાઇ મળવાપાત્ર થશે

(9:45 pm IST)