ગુજરાત
News of Tuesday, 21st September 2021

રાજ્યના 8 જિલ્લામાં 40 ટકાથી વધુ વરસાદની હજુ પણ ઘટ :સૌથી વધુ 47 ટકા ઘટ દાહોદમાં

રાજ્યના 8 જિલ્લામાં 5થી 45 ટકા વધુ વરસાદ પડ્યો: સૌથી વધુ 45 ટકા વધુ વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકામાં પડ્યો

અમદાવાદ : આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં રાજ્યના ઉત્તર-મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે, આથી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદથી ઘટ ઓછી થવાની શક્યતા છે. રાજ્યના 8 જિલ્લામાં 40 ટકાથી વધુ વરસાદની ઘટ છે, જેમાં સૌથી વધુ 47 ટકા ઘટ દાહોદમાં છે. જ્યારે 8 જિલ્લામાં 5થી 45 ટકા વધુ વરસાદ પડ્યો છે, સૌથી વધુ 45 ટકા વધુ વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકામાં પડ્યો છે.

  અમદાવાદમાં 1 જૂનથી અત્યારસુધીમાં કુલ 655.7 મિમી વરસાદની સામે 375.4 મિમી જ વરસાદ પડ્યો હોવાથી હજુ પણ અમદાવાદમાં સામાન્ય કરતાં 43 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે.રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 76 ટકા વરસાદ થયો છે, જ્યારે 16 ટકા વરસાદની ઘટ છે

(12:09 pm IST)