ગુજરાત
News of Wednesday, 8th December 2021

CBSE 2021-22 માટે ધોરણ 9 અને 11માના વિદ્યાર્થીઓનું 15 ડિસેમ્બરથી રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થશે

નોંધણી માટેની લિંક www.cbse.nic.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે

અમદાવાદ : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ રોજ એક સત્તાવાર નોટિસ જારી કરીને જણાવ્યું કે સત્ર 2021-22 માટે ધોરણ 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન 15 ડિસેમ્બર, 2021થી શરૂ થશે. રજિસ્ટ્રેશન લિંક CBSE વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 8 અને 10ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય તેઓ પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે.

CBSE એ તેના પરિપત્રમાં લખ્યું છે કે ધોરણ 9 અને 11માં વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે જે CBSEને આગામી વર્ષમાં આ વિદ્યાર્થીઓની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ આયોજિત કરવા માટે અગાઉથી આયોજન કરવામાં મદદ કરે છે. નોંધણીનું બીજું મહત્વનું પાસું એ છે કે વિદ્યાર્થીઓની અંગત વિગતો વાલીઓને જણાવવી જેથી સંબંધિત વિદ્યાર્થીની અંગત વિગતોમાં જો કોઈ ભૂલ હોય તો તેને ધોરણ 10/12 ની પરીક્ષા પહેલા સુધારી શકાય. આ ભવિષ્યમાં સુધારાઓ કરવાની વિનંતીઓને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. નોંધણીની પ્રક્રિયા 15/12/2021થી શરૂ થશે. નોંધણી માટેની લિંક www.cbse.nic.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

CBSEએ જણાવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓના રજિસ્ટ્રેશન ડેટામાં ઘણી બધી માહિતી હોય છે, જેને સમજ્યા વિના, શાળાઓ યોગ્ય રીતે રજિસ્ટ્રેશન ડેટા ભરી શકશે નહીં. તેથી પ્રિન્સિપાલને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે સૂચનાઓ વાંચે અને જોગવાઈઓને સમજવા માટે ધ્યાનપૂર્વક વાંચે. આ પરિપત્રમાં વર્ણવેલ રજીસ્ટ્રેશનની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓના નામ સબમિટ કરવામાં આવ્યા છે તે જ વિદ્યાર્થીઓને સત્ર 2022-23 માટે ધોરણ 10/12ની બોર્ડ પરીક્ષામાં બેસવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

(12:31 am IST)