Gujarati News

Gujarati News

News of Friday, 29th May 2020

રેસીડેન્ટ ડોકટરોની ફરજ સીનીયર રેસીડેન્ટશીપ તરીકે ગણવા રજુઆત

અમદાવાદ સીવીલ હોસ્પિટલમાં જુનીયર ડોકટર એસોસીએશનની રજુઆત

અમદાવાદ તા. ૨૯: પીજી ડીગ્રી-ડીપ્લોમાં  ફાઇનલ પરના તબીબી ડોકટરોની સીનીયર રેસીડેન્ટ તરીકેની  ફરજ સેવા સળંગ ગણવા જુનીયર ડોકટર્સ એસોશીએશનને રજૂઆત કરી છે.  અમદાવાદની  સીવીલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા ફાયનલ પર ડીગ્રી - ડીપ્લોમાંના  પીજી વિદ્યાર્થીઓનો કાર્યકાળ મે-૨૦૨૦ની આસપાસના સમયગાળામાં પુર્ણ થાય છે. પરંતુ કોવીડની સ્થિતીને કારણે તબીબોની મુદત તા.૩૧-૭-૨૦૨૦ સુધી લંબાવવાની જાહેરાત  કરાઇ છે. આ સેવાને સીનીયર રેસીડેન્ટશીપ તરીકે ગણતરી લેવામાં આવે તેમજ ટર્મ પુર્ણ થયા પછી જે તે વધારાના કાર્યકાળ માટે પીજી વિદ્યાર્થીઓ ફરજ બજાવે તેનો બોન્ડના સમયમાં સમાવેશ કરાય.

(1:00 pm IST)