Gujarati News

Gujarati News

News of Wednesday, 19th September 2018

ગુજરાતના રર આઇ.એ. એસ. અધિકારીઓ ડેપ્‍યુટેશન પર કુલ ર૯૭ જગ્‍યાઓ પૈકી હાલ બાવન જગ્‍યાઓ ખાલી

ગાંધીનગર, તા., ૧૯: રાજયમાં આઇ.એ.એસ અધિકારીઓની મંજુર થયેલ જગ્‍યાઓ અંગે પુછવામાં આવેલ પ્રશ્નના ઉતરમાં મુખ્‍યમંત્રીશ્રીએ જણાવ્‍યું હતું કે તા.૩૧-૭-૧૮  ની સ્‍થિતિએ રાજયમાં કુલ ર૯૭ જગ્‍યાઓ મંજુર થયેલ છે. આ મંજુર થયેલ જગ્‍યાઓ પૈકી આજે પર જગ્‍યાઓ ખાલી છે અને ગુજરાત કેડરના રર આઇ.એસ. અધિકારીઓ રાજય બહાર ડેપ્‍યુટેશન પર ફરજો બજાવી રહયા છે.

(12:53 pm IST)