Gujarati News

Gujarati News

News of Monday, 4th October 2021

શહેરી વિકાસ વિભાગના સંયુકત સચિવ પી.બી.પટણીનો જન્મદિન

રાજકોટ : શહેરી વિકાસ વિભાગમાં સંયુકત સચિવ (પ્રોજેકટ) તરીકે ફરજ બજાવતા સચિવાલય કેડરના અધિકારીશ્રી પી.બી. પટણીનો જન્મ તા. ૪ ઓકટોબર ૧૯૬૬ના દિવસે થયેલ. આજે ૫૬ માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરેલ છે. તેઓ બી.કોમ. એલ.એલ.બી ની પદવી ધરાવે છે.

ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૧૦૦૮

મો. ૯૯૦૯૨૬૩૮૨૦ ગાંધીનગર

(11:12 am IST)