Gujarati News

Gujarati News

News of Friday, 1st June 2018

રીજીયોનલ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફીસર ડી.એમ.મોજીદ્રાનો જન્મદિન

રાજકોટ તા. ૧ : પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી (આર.ટી.ઓ.) શ્રી ડી.એમ. મોજીદ્રાનો જન્મ તા.૧ જુન ૧૯૬૧ના દિવસે થયેલ આજે પ૮માં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છ.ે તેઓ અધિક કલેકટર કક્ષાના અધિકારી છે. અગાઉ રાજય કક્ષાએ જમીન સુધારણા કમિશનર કચેરીમાં તેમજ વડોદરામાં મધ્યાહન ભોજનના નાયબ કલેકટર ભરૂચમાં નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી વગેરે સ્થાન પર ફરજ  બજાવી ચુકયા છે.

ફોન નં. ૦ર૮૧-ર૭૦૩૩૬૬મો.૭પ૬૭૦ ર૩૮૯૮ રાજકોટ

(4:32 pm IST)