વિવિધ વિભાગ
News of Tuesday, 16th November 2021

આજના શુભ દિવસે - 1016

જીવન જીવવા માટેની તૈયારી કરવામાં આપણે
કાબેલ છીએ- પરંતુ જીવવામાં એટલા કાબેલ નથી !


વિનુભાઇ જગડા
 ઇન્‍દુબેન જગડા
મો. ૯૮૭૯પ ૭૯૩૪૧

 

(10:06 am IST)